SveinShirt

Om SveinShirt

Denne butikken er ren nettbutikk i salg av T- skjorter med tekst eller bilder (Logo). Siden jeg kommer fra Lofoten, men bor i Nannestad, vil jeg lage bilder fra begge steder. Navn på produktene kan mange ganger gå igjen, det er fordi navnene har utspring fra motivene. Dette har ingen betydning i praksis. Hvert produkt har et Varenummer, som er varens identitet. ------- Samtidig kan det være to eller flere forskjellige priser på samme produktet! Grunnen er prisen på motivene. De forskjellige motiver er ikke verdsatt samme pris.